Για την πλοήγηση


Τμήματα Προνηπιακής Ηλικίας


Μικρά προνήπια

Vrefonipiakos Stathmos Pinokio
Βρεφονηπιακός Σταθμός Πινόκιο

Οι βασικοί άξονες αγωγής και ανάπτυξης σε αυτή την ηλικία είναι η νοητική ανάπτυξη, η μουσική και η μουσικοκινητική, η ζωγραφική, τα τεχνικά, οι προμαθητικές έννοιες, η γλωσσική αγωγή, καθώς και η αγωγή μέσα από το παραμύθι, το κουκλοθέατρο και τη δραματοποίηση.

Τα παιδιά στον βρεφονηπιακό σταθμό μας  μαθαίνουν:

να σκέφτονται συλλογικά και να αναγνωρίζουν τα στοιχεία που τα εντάσσουν στο ευρύτερο περιβάλλον (ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, τις γιορτές κ.λπ.)

να μιλούν και να επικοινωνούν σωστά μέσα από συζητήσεις, παιχνιδόλεξα, ποιήματα, ιστορίες, γλωσσοδέτες κ.λπ.

να χρησιμοποιούν χρώματα ζωγραφικής και υλικά κατασκευαστικά για να εκφραστούν δημιουργικά

να αναπτύσσουν τη φαντασία και να ψυχαγωγούνται εξωτερικεύοντας συναισθήματα μέσα από παραμύθια, κουκλοθέατρο και δραματοποίηση, ενώ υποδυόμενα ρόλους, ταυτίζονται με αυτούς και τελικά μαθαίνουν να παιδαγωγούνται.

να διαμορφώνουν τον τόνο της φωνής με τη μουσική και να εκφράζονται μέσα από τα τραγούδια και την κίνηση, με μουσικοκινητικές ασκήσεις

Άλλοι τομείς που απασχολούν τα παιδιά είναι:


Προνήπια

Vrefonipiakos Stathmos Pinokio
Βρεφονηπιακός Σταθμός Πινόκιο

Γνωρίζοντας όλες τις ανάγκες του παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, ο βρεφονηπιακός σταθμός Πινόκιο στη Θεσσαλονίκη σχεδιάζει και υλοποιεί ένα προγραμμα εκπαίδευσης, βασισμένο στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής, που στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα που προσδιορίζεται από το υπουργείο Παιδείας.

Με το πρόγραμμα του τμήματος των προνηπίων, τα παιδιά καλλιεργούν διάφορους τομείς ανάπτυξης.


Συγκεκριμένα: